Emily Muhs (Co-Chair)

Emily Muhs (Co-Chair)

 Emily Burchinow (Co-Chair)

Emily Burchinow (Co-Chair)

 Valerie Djie (Curriculum)

Valerie Djie (Curriculum)

 Mary Zhao (Logistics)

Mary Zhao (Logistics)

 Aashna Gupta (Finance)

Aashna Gupta (Finance)

 Azzah Bandukda (Marketing)

Azzah Bandukda (Marketing)

 Bonnie Li (Marketing)

Bonnie Li (Marketing)